Darbo užmokestis

2023 m. darbo užmokesčio vidurkiai

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Priskaičiuotas vidutinis 2022 m. darbo užmokestis Eur.

2023 m. I ketvirtis Eur

2023 m. II ketvirtis Eur

2023 m. III ketvirtis Eur

2023 m. IV ketvirtis Eur

1.       

Direktorius, pavaduotojai

2524,50

3154,21

3465,81

 

 

2.       

Mokytojai

1716,05

1965,41

1973,49

 

 

3.       

Pedagoginiai darbuotojai teikiantys pedagoginę pagalbą mokiniams

1171,92

1330,58

1401,52

 

 

4.       

Aptarnaujantis personalas

849,93

981,25

970,85

 

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“. 

Atnaujinta: 2024-02-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!