Asmens duomenų apsauga

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija (toliau – Gimnazija) įgyvendindama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR) įtvirtintus su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus ir siekdama užtikrinti, kad asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu būtų tvarkomi sąžiningu ir skaidriu būdu, skelbia informaciją apie įstaigoje paskirtą asmens duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

MB „Veiklos sprendimai“

El. p. jurate@veiklos-sprendimai.lt

Tel. Nr. +370 612 06177

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

BDAR 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Gimnazijoje atlieka šias užduotis:

 • Informuoja Gimnaziją ir duomenis Gimnazijoje tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR, kitas Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Gimnazijos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą ir kt.;
 • Informuoja, konsultuoja Gimnaziją apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas;
 • Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį;
 • Bendradarbiauja su kitomis asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijomis, Europos duomenų apsaugos valdyba;
 • Teikia informaciją duomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Gimnazijoje, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas susijusias paslaugas.

Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. duomenų apsaugos pareigūnų gairėse Nr. WP 243: Gairės dėl duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) (wp243rev.01).

Dokumentai

Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisykles 2020 m. 2023-10-03 20:13:05 12.5 MB
Vaizdo stebėjimo naudojimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-03 20:13:05 2.72 MB
Asmens duomenų saugojimo politika 2020 m. 2023-10-26 14:13:52 3.4 MB
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-10-03 20:13:05 207.29 KB

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.