Apie gimnaziją

Raseinių „Žemaičio“ gimnazijos pradžia – Raseinių antroji vidurinė mokykla, kuri buvo atidaryta 1966 m. rugsėjo 1 dieną. Pirmuosius mokslo metus pradėjo 918 mokinių ir 55 mokytojai. Mokyklos direktoriumi paskirtas Petras Kaminskas (dirbo 1966-1976 m.). Jis ne tik įveikė naujakurystės sunkumus, bet sukūrė  darnų ir darbštų pedagogų kolektyvą, daug dėmesio skyrė mokymo proceso gerinimui ir tobulinimui, materialinės bazės turtinimui. Pirmaisiais metais buvo įkurta fizikos, chemijos, namų ruošos, gamtos, medžio ir metalo apdirbimo kabinetai (beje, nepaisydama įvairių reformų ir reorganizacijų, mokykla kabinetų sistema išlaikė iki šiol).

1976 m. direktoriumi paskirtas Antanas Demereckas (dirbo 1976-1992 m.). Šiuo laikotarpiu atnaujintas mokyklos interjeras, tobulinama ir plečiama kabinetinė sistema, daug dėmesio skiriama estetiniam mokinių lavinimui. Remiami direktoriaus, mokyklos matematikai užmezga ryšius su Vilniaus mokyklų mokytojais, pradeda bendradarbiauti su VU matematikos fakulteto dėstytojais (tas bendradarbiavimas tęsiasi iki šiol). 1979 m. įvestas sustiprintas matematikos mokymas, matematikai tampa respublikinių olimpiadų nugalėtojais.

1986 m. įvestas sustiprintas lietuvių kalbos mokymas.

1992 m. mokyklai paskiriama vadovauti Aldona Mankauskienė, buvusi mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Jos vadovavimas susijęs su didžiausiomis mokyklos reformomis. Vykstanti švietimo reforma atvėrė kelius naujiems pokyčiams. Įgyvendindami mokyklos viziją, direktorės skatinami, bendruomenės nariai aiškiai įvardija savo tikslą: siekti gimnazijos statuso.

1994 m. atidarytas humanitarinio ir matematinio profilio gimnazijos klasės. Mokykla pavadinta „Žemaičio“ vidurine mokykla.

1996 m. mokykla šventė savo 30-metį. Jubiliejaus svečiams pateikta tokia mokyklos vizitinė kortelė: mokykloje mokosi 641 moksleivis. Iš jų gimnazijos klasėse 89, humanitarinio profilio klasėse 37, matematinio profilio klasėse 52. Mokykloje dirba 53 pedagogai. Iš jų 1 ekspertė, 11 metodininkų, 27 vyresnieji mokytojai. Per trisdešimt metų vidurinio mokslo atestatus gavo 1959 abiturientai: 19 įteikti aukso medaliai, 47 - sidabro medaliai.

1999 m. Švietimo ministerija suteikia mokyklai gimnazijos statusą. Profiliai – humanitarinis ir realinis. Taip po vienu stogu įsikuria dvi mokyklos: Raseinių pagrindinė ir Raseinių „Žemaičio“ gimnazija. Ženklūs mokyklos pokyčiai: išaugo mokytojų ir vadovų kvalifikacija, sustiprėjo materialinė – techninė bazė, pasikeitė ugdymo metodai, demokratiškesni tapo mokinių ir mokytojų santykiai.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-263 Raseinių „Žemaičio“ gimnazija nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. pervadinta Prezidento Jono Žemaičio gimnazija. Nuo 2012 m. rugsėjo 1-osios gimnazija tapo vienintele vidurinį išsilavinimą teikiančia ugdymo įstaiga Raseinių mieste. Nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje formuojamos ir suaugusiųjų klasės.

Dabar gimnazijai vadovauja Linas Dargevičius. Jo pavaduotojai: lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Roma Stunžinienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Renata Ulvidienė.

Abiturientai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!