Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-10-18 10:18:07 154.02 KB
Gimnazistų tarybos nuostatai 2020 m. 2023-10-18 10:18:07 23.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-11-10 09:56:14 368.7 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-26 14:13:52 20.76 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-10 09:54:53 37.31 KB
Asmens duomenų saugojimo politika 2020 m. 2023-10-26 14:13:52 3.4 MB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo aprašas 2023 221.69 KB
Gimnazistų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 2024-01-31 11:14:51 161.16 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023 m. 2023-11-10 09:56:41 204.4 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisykles 2020 m. 2023-10-03 20:13:05 12.5 MB
Prašymai
Prašymo forma eksternams 2023-2024 Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos 2023-10-18 10:17:44 15.76 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybės aprašymas
Gimnazijos direktoriaus pareigybes aprašymas 2023-10-03 20:02:48 1.64 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-10-03 20:02:48 109.07 KB
Mokytojų pareigybės aprašymas
Gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-09-29 22:31:13 165.48 KB
Techninio personalo pareigybės aprašymas
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 100.8 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 98.47 KB
Rūbininko-budėtojo pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 24.68 KB
Vairuotojo pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 28.38 KB
Darbininko pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 26.78 KB
Valytojo pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 26.81 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 27.15 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022-2024 metų strateginis planas 2023-11-10 09:55:21 353.34 KB
2024 metų veiklos planas 2024-01-31 16:52:41 779.64 KB
2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 2023-11-10 09:55:32 389.88 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-09 18:45:13 18.01 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita 2024-04-19 21:10:25 553.18 KB
Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2024-04-19 21:10:25 343.49 KB
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2024-04-19 21:10:25 3.2 MB
Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 2024-04-19 21:10:25 6.71 MB
Veiklos ataskaitos
Darbo vieta gimnazijoje 2023-04-04 16:43:45 62.78 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2024-03-06 14:40:11 170.35 KB
2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-06 14:40:11 491.77 KB
2023 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2024-03-06 14:40:11 642.78 KB
2023 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2024-03-06 14:40:11 538.12 KB
2023 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2024-03-06 14:40:11 536.9 KB
2022 m.
2022 metų IV ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 2.53 MB
2022 metų III ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 545.94 KB
2022 metų II ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 538.81 KB
2022 metų I ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:24 538.33 KB
2021 m.
2021 metų IV ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 282.55 KB
2021 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 2.98 MB
2021 m. II ketv. finasinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 2.83 MB
2021 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:45 3.08 MB
2021 m. PJŽ gimnazijos finansinė ataskaita 2023-09-27 12:11:45 204.48 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 13.21 MB
2020 m. III ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 3.31 MB
2020 m. II ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 3.03 MB
2020 m. I ketv. finansinės ataskaitos 2023-09-27 12:11:53 3.04 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-10-29 17:17:23 1.87 MB
2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-10-29 17:17:23 1.83 MB
2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-10-29 17:17:23 1.44 MB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-27 11:45:02 1.55 MB
2022 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-27 11:45:02 1.99 MB
2022 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-27 11:45:02 1.58 MB
2022 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-27 11:45:02 1.39 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:31 6.23 MB
2021 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:31 5.94 MB
2021 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:31 4.94 MB
2021 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:31 4.7 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:50 6.9 MB
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:50 7.66 MB
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:50 5.94 MB
2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-09-26 21:42:50 4.21 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-10 09:54:53 37.31 KB
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis, 11 metų ir vyresniems vaikams 2023-10-04 16:40:14 9.03 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Pirkimų planas 2023 metų 2023-11-10 09:56:59 184.74 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023 m. 2023-11-10 09:56:41 204.4 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklių 1 priedas 2023-11-10 09:57:33 193.06 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklių 2 priedas 2023-11-10 09:57:47 148.96 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-26 14:13:52 20.76 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2019 m. 2023-10-17 09:40:10 163.8 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-10 09:58:17 208.51 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2018 m. 2023-11-10 09:58:32 3.09 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2018-2020 metams prevencijos priemonių planas 2023-11-10 09:58:45 182.33 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų tvarkymo taisykles 2020 m. 2023-10-03 20:13:05 12.5 MB
Vaizdo stebėjimo naudojimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-10-03 20:13:05 2.72 MB
Asmens duomenų saugojimo politika 2020 m. 2023-10-26 14:13:52 3.4 MB
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2023-10-03 20:13:05 207.29 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyviąsias medžiagas 2023-10-18 16:12:50 130.04 KB
Kur kreiptis jei vaikas vartoja 2023-10-18 16:12:50 30.08 KB
Psichologas
Psichologo pareiginiai nuostatai 2012 m. 2023-10-17 10:36:27 53.5 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. m. neformaliojo švietimo būrelių tvarkaraštis 2023-11-06 20:14:16 27.4 KB
2023-2024 m. m. tvarkaraštis I pusmetis 2023-11-06 20:08:11 243.69 KB
2023-2024 m. m. konsultacijų tvarkaraštis 143.39 KB