Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-10-18 10:18:07 154.02 KB
Gimnazistų tarybos nuostatai 2020 m. 2023-10-18 10:18:07 23.12 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-11-10 09:56:14 368.7 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-26 14:13:52 20.76 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-10 09:54:53 37.31 KB
Asmens duomenų saugojimo politika 2020 m. 2023-10-26 14:13:52 3.4 MB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo aprašas 2023 221.69 KB
Gimnazistų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 2024-01-31 11:14:51 161.16 KB
Taisyklės
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės 2023 m. 2023-11-10 09:56:41 204.4 KB
Asmens duomenų tvarkymo taisykles 2020 m. 2023-10-03 20:13:05 12.5 MB
Prašymai
Prašymo forma eksternams 2023-2024 Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos 2023-10-18 10:17:44 15.76 KB
Pareigybių aprašymai
Administracijos pareigybės aprašymas
Gimnazijos direktoriaus pareigybes aprašymas 2023-10-03 20:02:48 1.64 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-10-03 20:02:48 109.07 KB
Mokytojų pareigybės aprašymas
Gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-09-29 22:31:13 165.48 KB
Techninio personalo pareigybės aprašymas
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 100.8 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 98.47 KB
Rūbininko-budėtojo pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 24.68 KB
Vairuotojo pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 28.38 KB
Darbininko pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 26.78 KB
Valytojo pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 26.81 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 27.15 KB