Civilinė sauga
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2019 m. 2023-10-17 09:40:10 163.8 KB
Darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2019 m. 2023-11-10 09:58:17 208.51 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2018 m. 2023-11-10 09:58:32 3.09 MB
Ekstremaliųjų situacijų 2018-2020 metams prevencijos priemonių planas 2023-11-10 09:58:45 182.33 KB