Vidurinis ugdymas

Vidurinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.

Vidurinio ugdymo bendrąsias programas sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika, katalikų tikyba); kalbos: lietuvių kalba ir literatūra, kitos gimtosios kalbos, užsienio kalbos; matematika; gamtamokslinis ugdymas: biologija, chemija, fizika; socialinis ugdymas: istorija, geografija, ekonomika ir verslumas; meninis ugdymas: dailė, muzika, kompiuterinės muzikos technologijos, šokis; informacinės technologijos; technologijos; fizinis ugdymas; bendrųjų kompetencijų ugdymas; pasirenkamieji dalykai: ekonomika ir verslumas, krašto sauga ir gynyba, braižyba, inžinerija, užsienio kalba (rusų).

Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus IV gimnazijos klasę ir išlaikius privalomus brandos egzaminus. Privalomas yra lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas ir 1 pasirinkto dalyko egzaminas. Jei mokinys pageidauja, gali laikyti ir daugiau egzaminų (iki 6). Atestatas išduomas išlaikius mažiausiai 2 brandos egzaminus.

Už vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą gimnazijoje atsakinga

Renata Ulvidienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (8 428) 51 851

El. paštas Rašyti

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.05 – 12.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.