Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos 2023-2024 m. m.

Eil.Nr.

Vardas Pavardė

Pareigos gimnazijoje

Pareigos komisijoje

1.

Roma Stunžinienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininkė

2.

Danutė Kumpikevičienė

Socialinė pedagogė

Pirmininkės pavaduotoja  

3.

Daiva Matusevičienė

Klasių vadovų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė, tikybos mokytoja. 

Narė

4.

Albina Gedvilienė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Narė

5.

Živilė Šiuikienė

Psichologė

Narė

Vaiko gerovės komisijos veiklos prioritetai

 • Atsakomybės už savo mokymąsi stiprinimas.
 • Atsakomybės už pamokų lankomumą stiprinimas.
 • Smurto, patyčių ir žalingų veiksnių prevencija.

Vaiko gerovės komisijos veiklos uždaviniai

 • Organizuoti įvairius prevencinius renginius, susitikimus, paskaitas, seminarus bendruomenei aktualiomis temomis.
 • Teikti mokiniui pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalbą.
 • Sudaryti mokiniui palankias ugdymo (si) sąlygas (saugi ugdymo (si) aplinka, mokinių adaptacija).
 • Vykdyti mokinių lankomumo apskaitą ir gimnazijos nelankymo prevenciją.
 • Skatinti sveiką gyvenseną (paskaita apie valgymo sutrikimus, pirmoji pagalba ir t.t.).
 • Tobulinti kompetencijas, reikalingas pereinant prie įtraukiojo ugdymo.
 • Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius (savęs pažinimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, kritinis mąstymas, streso įveika, komandinis darbas ir kt.).
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.