Pareigybių aprašymai
Pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Administracijos pareigybės aprašymas
Gimnazijos direktoriaus pareigybes aprašymas 2023-10-03 20:02:48 1.64 MB
Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas 2023-10-03 20:02:48 109.07 KB
Mokytojų pareigybės aprašymas
Gimnazijos mokytojo pareigybės aprašymas 2023-09-29 22:31:13 165.48 KB
Techninio personalo pareigybės aprašymas
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 100.8 KB
Duomenų bazių administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 98.47 KB
Rūbininko-budėtojo pareigybės aprašymas 2023-10-03 19:30:40 24.68 KB
Vairuotojo pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 28.38 KB
Darbininko pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 26.78 KB
Valytojo pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 26.81 KB
Kiemsargio pareigybes aprašymas 2023-10-03 19:30:40 27.15 KB