Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-11-10 09:56:14 368.7 KB
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas 2023 m. 2023-10-26 14:13:52 20.76 KB
Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-11-10 09:54:53 37.31 KB
Asmens duomenų saugojimo politika 2020 m. 2023-10-26 14:13:52 3.4 MB
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir įsivertinimo aprašas 2023 221.69 KB
Gimnazistų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022 2024-01-31 11:14:51 161.16 KB