Gimnazijos direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita

  • Paskelbė : Renata Ulvidienė
  • Paskelbta: 2024-01-12
  • Kategorija: Pranešimai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 punkto 5 papunktis nurodo, kad švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

Poįstatyminiai aktai apibrėžia, kad mokyklos vadovas iki sausio 20 dienos parengia metų veiklos ataskaitą, paskelbia viešai ir pateikia svarstyti mokyklos bendruomenei ir mokyklos tarybai.

Gimnazijos bendruomenė per 10 dienų nuo ataskaitos paskelbimo gimnazijos interneto svetainėje turi teisę teikti pasiūlymus dėl jos vertinimo gimnazijos tarybai.

Gimnazijos taryba per 15 dienų nuo ataskaitos pateikimo, įvertinusi ją ir gimnazijos bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl gimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.

Siūlymus dėl ataskaitos vertinimo siųskite Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos tarybos pirmininkui Sauliui Mateliui el. paštu msaulius@me.com arba info@raseiniugimnazija.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas