Metodinė taryba

Metodinės tarybos tikslas ir uždaviniai

Metodinės veiklos tikslas – koordinuoti metodinių grupių veiklą, siekiant nuoseklaus pedagogų profesijos kompetencijų augimo ir užtikrinti veiksmingą bei efektyvų ugdymo procesą.

Metodinės veiklos uždaviniai:

 1. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai.
 2. Inicijuoti metodinį ir dalykinį pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.
 3. Užtikrinti kokybišką ugdomosios veiklos organizavimą, įgyvendinant atnaujintą Bendrųjų ugdymo programų turinį.

Metodinių grupių pirmininkai

Metodinė grupė

Pirmininkas

Užsienio kalbų

Rita Lukošiūtė

Socialinių mokslų

Vilma Dargevičienė

Lietuvių k.

Dalia Černeckytė

Klasių vadovų

Daiva Matusevičienė

Menų ir technologijų

Jolita Čiuprovienė

Gamtos mokslų

Svetlana Gvozdiova

Tiksliųjų mokslų

Angelė Daktarienė

Fizinio ugdymo

Marius Kavaliauskas

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!