Metodinės grupės

Gimnazijoje veikia šios metodinės grupės

Užsienio kalbų grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Rita Lukošiūtė Užsienio kalbos (anglų) mokytoja Pirmininkė
2. Daiva Bitvinskienė Anglų kalbos mokytoja Narė
3. Viktorija Gailiuvienė Anglų kalbos mokytoja Narė
4. Rūta Jankauskienė Anglų kalbos mokytoja Narė
5. Daiva Naujokaitienė Anglų kalbos mokytoja Narė
6. Daina Laveckienė Vokiečių kalbos mokytoja Narė
7. Saulius Radavičius Rusų kalbos mokytojas Narys
8. Roma Škarnulienė Rusų kalbos mokytoja Narė
Socialinių mokslų grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Vilma Dargevičienė Istorijos mokytoja Pirmininkė
2. Jovita Sokienė Istorijos mokytoja Narė
3. Linas Dargevičius Istorijos mokytojas Narys
4. Kristina Ražanienė Geografijos mokytoja Narė
5. Daiva Matusevičienė Dorinio ugd. (tikybos) mokytoja Narė
6. Evaldas Gudžiūnas Krašto saugos mokytojas Narys
7. Gražina Žalkauskienė Ekonomikos mokytoja Narė
Lietuvių kalbos grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Dalia Černeckytė Lietuvių kalbos mokytoja Pirmininkė
2. Gintarė Lialienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
3. Irena Butkienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
4. Rasa Mažeikienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
5. Roma Stunžinienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
Klasių vadovų grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Daiva Matusevičienė Tikybos mokytoja Pirmininkė
2. Irena Butkienė IIIg2 kl. vadovė Narė
3. Daiva Bitvinskienė Ig4 kl. vadovė Narė
4. Viktorija Gailiuvienė Ig2 kl. vadovė Narė
5. Rita Lukošiūtė Ig1 kl. vadovė Narė
6. Daiva Naujokaitienė IIIg4 kl. vadovė Narė
7. Daina Laveckienė Ig3 kl. vadovė Narė
8. Saulius Radavičius IVg3 kl. vadovas Narys
9. Roma Škarnulienė IVg2 kl. vadovė Narė
10. Vilma Dargevičienė IIg2 kl. vadovė Narė
11. Gražina Žalkauskienė IIIg3 kl. vadovė Narė
12. Rūta Kauneckienė IIIg1 kl. vadovė Narė
13. Jolita Čiuprovienė IVg1 kl. vadovė Narė
14. Rasa Tytmonaitė IVg4 kl. vadovė Narė
15. Kristina Budrikienė IIg3 kl. vadovė Narė
16. Marius Kavaliauskas IIg1 kl. vadovas Narys
17. Jurgita Miniotienė Ig5 kl. vadovė Narė
Menų ir technologijų grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Jolita Čiuprovienė Muzikos mokytoja Pirmininkė
2. Rasa Tytmonaitė Dailės mokytoja Narė
3. Kristina Budrikienė Technologijų mokytoja Narė
4. Kęstutis Bakutis Technologijų mokytojas Narys
5. Milda Urniežienė Choreografijos mokytoja Narė
Gamtos mokslų grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Svetlana Gvozdiova Biologijos mokytoja Pirmininkė
2. Rūta Kauneckienė Biologijos mokytoja Narė
3. Kristina Kriaučiūnienė Chemijos mokytoja Narė
4. Gediminas Švilpa Fizikos mokytojas Narys
Tiksliųjų mokslų grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Angelė Daktarienė Matematikos mokytoja Pirmininkė
2. Edita Šauklytė Matematikos mokytoja Narė
3. Irma Mickutė Matematikos mokytoja Narė
4. Dalia Gustaitienė Matematikos mokytoja Narė
5. Nerijus Varpučinskis Informacinių technologijų mokytojas Narys
6. Renata Ulvidienė Informacinių technologijų mokytoja Narė
Fizinio ugdymo grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Marius Kavaliauskas Fizinio ugdymo mokytojas Pirmininkas
2. Algimantas Baublys Fizinio ugdymo mokytojas Narys
3. Jurgita Miniotienė Fizinio ugdymo mokytoja Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.40
 • 4. 10.50 – 11.35
 • 5. 12.05 – 12.50
 • 6. 13.00 – 13.45
 • 7. 13.55 – 14.40
 • 8. 14.45 – 15.30
Iki vasaros (5-10 kl.) atostogų liko

Atostogos!