Raseinių rajono ugdymo įstaigų atstovai dalyvavo Erasmus+ projekte Suomijoje

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus koordinuojami programos Erasmus+ projektai tęsiasi toliau. Š. m. birželio 3-8 dienomis grupė mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų iš Girkalnio pagrindinės mokyklos, Šaltinio ir Viktoro Petkaus progimnazijų, Prezidento Jono Žemaičio bei Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijų dalyvavo kursuose „We are all special: Inclusion and support for students with special needs in and out of the classroom“. Savaitės trukmės kursai prasidėjo nuo mokymo dalyvių, atvykusių iš įvairių šalių, susipažinimo ir mokyklų bei švietimo sistemų pristatymo. Mokymuose buvo pristatyti įtraukiojo ugdymo principai, kurie parodo, kuo skiriasi įtraukusis ugdymas ir integravimas. Įtrauktis taikoma ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, bet ji tinka ir gabiems mokiniams, taip pat tiems, kurie grįžo mokytis iš kitų šalių bei patiriantiems socialinę atskirtį.

Lektorė pristatė universalaus dizaino mokymuisi taikymo gaires ugdymo procese, pateikė ADHD, autizmo spektro ir kitus ypatumus, išdėstė Suomijos švietimo patirtį ir akcentavo struktūruotos dienotvarkės svarbą bei pabrėžė, kad labai svarbu skirti laiko atsipalaidavimo pratimams. Mokymų metu kursų dalyviai praktiškai išbandė įvairias atsipalaidavimo ir reflektavimo technikas. Kursų dalyviai, naudodamiesi lektorės pateikta metodine medžiaga, parengė pamokos planą.

Paskutinę kursų dieną lektorė pasidalino patarimais, kaip efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais, organizuoti darbą klasėje bei planuoti pamokos laiką atliepiant kiekvieno mokinio poreikius. Paskutinę mokymų dieną kursų dalyviams buvo įteikti sertifikatai, bylojantys apie sėkmingą kursų užbaigimą.

Kursų dalyviai turėjo galimybę dalyvauti kultūrinėje-pažintinėje veikloje: lankėsi viešojoje Oodi bibliotekoje, kurioje interaktyvios programėlės „Goosechase“ pagalba susipažino su bibliotekos erdvėmis ir jos teikiamomis galimybėmis, kartu su gidu Richardu aplankė įžymiausias Helsinkio senamiesčio vietas.  Taip pat lankėsi Seurasaari saloje-muziejuje po atviru dangumi. 

Dalyviai džiaugiasi turėdami galimybę mokytis, pažinti ir tobulėti.

Šis projektas finansuojamas Europos komisijos Erasmus+ programos lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

Erasmus+ projekto dalyviai:

Daiva Matusevičienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos tikybos mokytoja

Ingrida Račickienė, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos pradinių klasių mokytoja

Beata Vaičekauskienė, Raseinių Šaltinio progimnazijos socialinė pedagogė

Odeta Uselienė, Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijos anglų kalbos mokytoja

Justina Lužienė, Girkalnio pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė

Autorius:
Raseinių rajono savivaldybės informacija

Nuotraukos:
Erasmus+ projekto dalyviai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Naujienų archyvas